Einde serviceperiode voor producten met CCD-problemen
Canon In oktober 2005 heeft Canon bekend gemaakt dat ze de problemen met de CCD-beeldsensor die in bepaalde digitale camera's en digitale camcorders van Canon zit, "Gratis" (onder garantie) voor de eindgebruiker zouden oplossen. lees meer >>

Canon reparatie informatie

1 Buiten garantie hanteren wij een prijsopgave systeem. We zullen na ontvangst van uw product u vooraf informeren omtrent de kosten voor uw herstelling.

>> Klik hier om uw reparatie online aan te melden <<

>> Download hier onze reparatie voorwaarden <<

2 Indien u afziet van de gemaakte prijsopgave zullen wij Euro 49,50 onderzoekskosten in rekening brengen. Voor CPS producten zal dit Euro 78,50 zijn.

3 Indien u garantie claimt, dient u altijd een kopie aankoop nota mee te sturen!

4 algemene informatie Canon Europese Garantie De Canon Europese Garantie geeft de oorsponkelijke koper van een Canon product bij normaal gebruik twee jaar garantie tegen productie- en materiaalfouten. De garantieperiode gaat in vanaf de datum van aankoop. Eventuele werkzaamheden die onder de garantie vallen, zullen gratis worden uitgevoerd, met uitzondering van verzekerings- en handlingkosten, transportkosten en incidentele kosten. De garantie is alleen van toepassing indien aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • Uw factuur of aankoopbon met alle verkoopspecificaties dienen te worden overhandigd wanneer aanspraak op garantie wordt gemaakt.
 • De garantiewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd bij een van de dealers die zijn aangesloten bij het Canon Europa Garantiesysteem.
 • De garantie is niet geldig indien het defect is veroorzaakt door een schok of val, misbruik, zand, stof, vuil, vocht of corrosie, lekkende batterijen, verkeerde behandeling, reparaties door onbevoegden of defecten veroorzaakt door het niet opvolgen van de onderhouds- en veiligheidsvoorschriften zoals vermeld in de gebruikershandleiding.
 • De bij de producten geleverde verbruiksmaterialen, zoals batterijen of films, vallen niet onder deze garantie.
 • De hierin uitdrukkelijk verstrekte garantie is de enige garantie die verstrekt wordt met betrekking tot het product en geen andere garantie, uitdrukkelijk of impliciet, is van toepassing. Canon accepteert geen aansprakelijkheid anders dan specifiek in deze garantie is aangegeven.
 • Opmerking:

 • Wanneer u het product voor garantie retourneert, verpak het dan zeer zorgvuldig, verzeker het, zorg dat u de factuur of aankoopbon bijsluit en geef enkele instrukties voor de reparatie.
 • Bij het ter reparatie aanbieden van uw SLR toestel graag uw body dop op het toestel zetten, dit kan eventueel onnodige beschadigingen tijdens het transport naar Tech Repair B.V. voorkomen. Ook is het wenselijk om zo min mogelijk accessoires mee te sturen die geen belang hebben voor het technisch functioneren van uw toestel.
 • Wilt u belangrijke opnamen maken of heeft u het product gedurende een langere periode niet gebruikt, raadpleeg dan de beschrijving van de functies in de gebruikershandleiding voordat u het product gaat gebruiken.
 • Transport kosten

 • reparatie binnen de garantie periode: het product wordt kosteloos retour gezonden;
 • reparatie buiten de garantie periode: transportkosten verwerkt in de prijsopgave;
 • bij ongerepareerd retour zijn er geen extra transportkosten;
 • bij bestelling van handleidingen geen extra transportkosten.